• img_6254.jpg
 • img_6262.jpg
 • img_6556.jpg
 • img_6545.jpg
 • img_6834.jpg
 • img_6417.jpg
 • img_6644.jpg
 • img_6645.jpg
 • img_6257.jpg
 • img_6615.jpg
 • img_6413.jpg
 • img_6280.jpg
 • img_6835.jpg
 • img_6250.jpg
 • img_6559.jpg
 • img_6561.jpg
 • img_6830.jpg
 • img_6623.jpg
 • img_6296.jpg
 • img_6590.jpg
comp
כל חומר אורגני שיימצא בתנאים מסויימים יעבור תהליך הנקרא "קומפוסטציה". בתהליך זה מתפרקים המרכיבים החנקניים הקיימים בחומר האורגני. התנאים הדרושים עבור פירוק זה הינם: איזון בין כמות הפחמן והחנקן שבחומר, אחוז לחות מתאים וכמות חמצן מסויימת. כחלק מתהליך זה מתחמם החומר האורגני (עד 60 מעלות), דבר המסייע להתכלות החיידקים והרעלנים הקיימים בחומר. בסיום תהליך הפירוק נותר חומר אורגני נקי המיועד לדישון האדמה והוא הקומפוסט.

הפרשות הגוף הנקראות בשפה האקולוגית "זבל אנושי" הינם חומר אורגני ככל חומר אורגני אחר שממנו מיוצר הקומפוסט המוכר. ע"י תהליך הקומפוסטציה ביכולתנו להשתמש ב"זבל האנושי" לדישון האדמה והשבחתה לגידולים נוספים.

למה לייצר קומפוסט מזבל אנושי

הרעיון של טיפול בהפרשות שלנו והפיכתן לחומר בר שימוש ונצרך מייצג גישה חדשה- ישנה לטיפול אחראי ומושכל בפסולת.
במקום לייצר כמויות אדירות של שפכים (מי שתייה מזוהמים) ואז להשקיע משאבים עצומים בטיהורם, קיימת אלטרנטיבה המשיבה לאדמה חומרים הדרושים לה ומשבחים אותה.

השימוש בשירותים אקולוגיים הינו חלק משינוי אקולוגי – חברתי וממהפך בתודעה הציבורית של התרבות המודרנית.
בעידן צרכני בו הנוחות והקלות הינם אידיאל מוביל, נדחקות הצידה החשיבה הכוללת והאחריות להשלכות שיש לאורח חיינו על הטבע והסביבה.
אם ניפתח להבנה שבדרכים פשוטות וזמינות אנו שותפים להשבת האיזון האקולוגי, נוכל צעד אחר צעד לקדם את השינוי הדרוש.
נבנה על ידי MTWeb - בניית אתרים עם ערך מוסף